Доступни курсеви

Обука за активно тражење посла ће вам ставити на располагање низ метода и техника које су се показале успешним у многим подручјима и окружењима за тражење посла. Кроз развој технике и вештина за активно тражење посла подстиче се запошљивост, кроз обуку пружамо помоћ незапосленој особи да препозна своје вештине и способности, и мотивише се лице да активно тражи посао.

Ова обука представља свеобухватан увод у свет предузетништва, а полазницима се пружа саветодавна и информативна подршка уз коју ће са успехом закорачити у самостални посао. Добра припрема и процена гаранти су успешног пословања, а Пут до успешног предузетника ће вам управо то омогућити.

Pristupite obuci za administriranje platformom

Treningi vaš aktivno rodipe e bukjako ka ovol tumenge ano ulavibe ano nići metode thaj tehnike save sikavdepe suksesune ano but umalia thaj amalipe vaš rodipe e bukjako. Prekal barjaripe e tehnikako thaj ekspertizmesko vaš aktivno rodipe e bukjako legarela bućarnipe, prekal treningi savo dela tumenge ažutipe prekal bibućarne džene te pindžaren poro ekspertizmi thaj šajipe, a ini motivacia e dženosko aktivno te rodol buti. 

Akava treningi prezentuinela salelino anglalipe ani lumia e marketeski, a e dženenge delape turvinutnipe thaj informativno ažutipe uzo savo e suksesea ka ava ani kokoribaski buti. Šukar gatisaripe thaj dikhljaripe ka oven garanti vaš suksesuni buti, a Drom dži suksesuno manginutno e bukjako vaš odova ka dol tumenge ažutipe.