Доступни курсеви

Ova obuka ima za svrhu osposobljavanje polaznika za samostalno vođenje poslovnih knjiga i obavljanje finansijsko-računovodstvenih poslova, sastavljanje i prezentaciju finansijskih i poreskih izvestaja. Polaznici će steći profesionalna znanja iz oblasti zakonske regulative,funkcije knjigovodstva,računovodstvenog informacionog sistema rada u MS Excel programu i sl. Ishodi ucenja prema ovom programu su:znanja o teoriji knjigovodstva i računovodstva;primena principa i elemenata knjigovodstva u radu; vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva; izrada budžeta firme; primena informacione tehnologije u vođenju poslovnih knjiga; primena knjigovodstvenih znanja korišćenjem e-knjigovodstva. Polaznik će nakon završene obuke biti sposoban da: organizuje sopstveni rad u oblasti finansija i računovodstva; kontira i knjiži nastale poslovne promene na imovini, kapitalu i obavezama na osnovu raspoložive dokumentacije poštujući knjigovodstvena pravila; knjiži poslovne promene hronološki u dnevniku, sistematski na računima glavne knjige i analitički na računima pomoćnih knjiga, prema važećem Kontnom okviru, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Обука за активно тражење посла ће вам ставити на располагање низ метода и техника које су се показале успешним у многим подручјима и окружењима за тражење посла. Кроз развој технике и вештина за активно тражење посла подстиче се запошљивост, кроз обуку пружамо помоћ незапосленој особи да препозна своје вештине и способности, и мотивише се лице да активно тражи посао.

Ова обука представља свеобухватан увод у свет предузетништва, а полазницима се пружа саветодавна и информативна подршка уз коју ће са успехом закорачити у самостални посао. Добра припрема и процена гаранти су успешног пословања, а Пут до успешног предузетника ће вам управо то омогућити.

Pristupite obuci za administriranje platformom

Treningi vaš aktivno rodipe e bukjako ka ovol tumenge ano ulavibe ano nići metode thaj tehnike save sikavdepe suksesune ano but umalia thaj amalipe vaš rodipe e bukjako. Prekal barjaripe e tehnikako thaj ekspertizmesko vaš aktivno rodipe e bukjako legarela bućarnipe, prekal treningi savo dela tumenge ažutipe prekal bibućarne džene te pindžaren poro ekspertizmi thaj šajipe, a ini motivacia e dženosko aktivno te rodol buti. 

Akava treningi prezentuinela salelino anglalipe ani lumia e marketeski, a e dženenge delape turvinutnipe thaj informativno ažutipe uzo savo e suksesea ka ava ani kokoribaski buti. Šukar gatisaripe thaj dikhljaripe ka oven garanti vaš suksesuni buti, a Drom dži suksesuno manginutno e bukjako vaš odova ka dol tumenge ažutipe.